Diamond Light ห้างอัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ (หัวมุมทางเข้าศูนย์อาหาร) 304 หมู่ 10 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
คุณณัฏฐพัชร์ วาทเกียรติกุล (เรียว) โทร 092-1465950 Email diamond.light.byreal99@gmail.com